Hostingové služby

K hostování vašeho obsahu používáme datová centra DigitalOcean a Linode. Můžete si vybrat z několika serverových umístění, operačních systémů (Linux Ubuntu/Debian/CentOS, Windows, Mac), serverových aplikací a redakčních systémů. Parametry serveru lze jednoduše měnit, upravovat a rozšiřovat přesně dle vašich potřeb.

IPFS pinning

Nabízíme IPFS pinning, který zajišťuje bezpečné a decentralizované ukládání vašich dat v síti IPFS (InterPlanetary File System). Bez ohledu na formát souboru – ať už se jedná o textové soubory, mediální soubory, jako jsou obrázky a videa, programy, komprimované soubory nebo jakýkoli jiný typ dat – naše řešení zajistí, že vaše soubory budou vždy dostupné v síti IPFS.

IPFS webhosting

IPFS je skvělý nástroj pro hostování webových stránek. Přestože všechna data v IPFS jsou "frontendová" (IPFS nezná backendovou část - tedy serverový kód a databázi), IPFS je vhodným nástrojem pro hostování decentralizovaných a cenzuře odolných webů postavených na HTML/CSS a JavaScriptu. Takovými webovými stránkami mohou být např. Single Page Aplikace (SPA), které pro svou funkčnost nevyžadují serverovou architekturu. Nabízíme IPFS webhosting vašich webových stránek v rámci naší IPFS infrastruktury. Váš obsah bude vždy dostupný prostřednictvím naší IPFS brány.

V rámci naší IPFS infrastruktury mají uživatelé dvě možnosti hostování webových stránek v síti IPFS. První možností je hostování vlastních webových stránek s vlastním obsahem. Druhou možností je použití naší template gateway. V případě template gateway uživatel neukládá v IPFS celou webovou stránku, ale pouze soubor s jejím obsahem (ve formátu JSON), který je vhodně strukturován a který plní funkci decentralizované databáze. Tento soubor lze načíst na template gateway. Smyslem tohoto řešení je "oddělit formu a obsah". Uživatelský obsah je distribuován v síti IPFS způsobem odolným vůči cenzuře, přičemž template gateway vhodným způsobem zajistí načtení a zobrazení tohoto obsahu.

IPFSGATE.COM

Webdesign Technology provozuje ipfsgate.com. Subdomény ipfsgate.com slouží jako IPFS brány, přes které je směrován veškerý provoz v rámci naší IPFS infrastruktury. Existují dva typy bran: g-brány (např. g1.ipfsgate.com) a t-brány (např. t1.ipfsgate.com). Zatímco každá g-brána je vyhrazena pro jednotlivého zákazníka, který si ji platí (uživatel má přidělený výkon brány a kapacitu disku), t-brány (template gateway) umožňují zobrazovat uživatelský obsah přes určitou šablonu a jsou zdarma.

g.ipfsgate.com (zákaznické IPFS brány)

G-brány (např. g1.ipfsgate.com, g2.ipfsgate.com, apod.) jsou brány, které jsou vyhrazeny pro uživatele, kteří si je pronajímají. Každá g-brána má přidělený výkon a kapacitu disku a v zásadě může být použita jak pro IPFS pinning, tak pro IPFS webhosting (což je IPFS pinning HTML souborů). Na rozdíl od konkurenčních služeb, které také nabízejí IPFS pinning, my neúčtujeme poplatky podle velikosti obsahu (v kB), ale každý uživatel si pronajímá svůj vlastní IPFS uzel, který současně funguje jako IPFS brána.

# Procesor / RAM Kapacita disku Přenos dat Cena / měsíc
1 1 CPU/ 2 GB RAM 50 GB SSD Disk 2 TB Transfer 299 Kč / měsíc
2 2 CPU/ 2 GB RAM 60 GB SSD Disk 3 TB Transfer 399 Kč / měsíc
3 2 CPU/ 4 GB RAM 80 GB SSD Disk 4 TB Transfer 550 Kč / měsíc
4 4 CPU/ 8 GB RAM 160 GB SSD Disk 5 TB Transfer 1 000 Kč / měsíc
Minimální doporučená operační paměť (RAM) pro vlastní IPFS uzel je 2 GB RAM

t.ipfsgate.com (Template Gateway)

T-brány (template gateway) umožňují zobrazení uživatelského obsahu prostřednictvím šablony (template). Jejich účelem je "oddělit formu a obsah". Uživatelský obsah (strukturovaný v JSON souboru) je distribuován v síti IPFS způsobem odolným vůči cenzuře a t-brána zajistí jeho načtení a zobrazení. Více informací o fungování t-bran naleznete v sekci zde. Myšlenka oddělení formy a obsahu v IPFS posouvá hranice toho, jak lze IPFS použít pro webhosting a pro vytváření distribuovaných a cenzuře odolných platforem dCommerce.